Information om samtycke till marknadsföring

Vid användning av formulär och/eller ansökan genom Hemsidan kan Användaren ge samtycke till att ta emot marknadsföring från Beefinans och Sambla. Samtycket säkrar, att Beefinans och Sambla kan ge Användaren den bästa möjliga upplevelse vid ansökan av låneerbjudande genom Beefinans. Vid samtycket accepteras, att Beefinans och Sambla använder den av Användaren upplysta informationen till att marknadsföra Beefinans's och samarbetspartnernas tjänster och produkter via e-mail, SMS eller andra liknande medier. *Hvor du modtager e-mails fra Growthvertise med følgende afsendere.: nordic.sparfinans.com; snabbalaan.com; ht7.co; nordic.beefinans.com; nordic.bankvertiz.com. *updated 09/06/2022 

Beefinans kan ta emot kommission för förmedling av samarbetspartnernas tjänster och uppgifter till Användaren. Användarens uppgifter blir aldrig vidareskickade eller sålda till en tredje part utan samtycke.

Samtycket till att ta emot kommunikation från Beefinans kan när som helst tillbakadras genom kontakt till Beefinans's Kundservice, genom att skriva till [email protected], genom automatisk automatisk avanmälan via en länk i utskickade e-mails eller annan skriftlig kontakt till Beefinans.

Klagoanmälan

Skulle det uppstå problem eller missförstånd vid användande av Beefinans's tjänster, och upplevs det, att Kundeservicen mot förväntan ej bemöter dig på ett tillfredsställande sätt, är följande klagomöjligheter tillgängliga:

Beefinans’s Klagoansvarig kan kontaktad genom att skicka ett e-mail [email protected], där det uppges, vad problemet handlar om.

Önskas det att klaga över den av Beefinans utförda marknadsföringen, kan det efter en hänviselse till Beefinans's Kundservice även skickas till Konsumentombudsmannen via dereass hemsida.

Önskas det att skicka in en klagan över själva lånet, kan detta hänvisas direkt till Leverantören eller Överklagan hos Beefinansnspektionen via fi.se.

Avskrivning av ansvar

Beefinans kan ej hållas ersättningsskyldig för de på Hemsidan upplysta informationen, såväl gäller eventuella problem som uppstår med samarbetspartners, övriga tredje parter eller andra förhållanden, som är utanför Beefinans's kontroll, inkluderat men ej begränsat till försämrad eller saknad tillgång till IT-system, sabotage, datorvirus etc. Dessutom kan Beefinans ej hållas ansvarig för eventuella följdskador som uppstår vid tillfälle av att en eventuell ansökan på Hemsidan icke kan skickas vidare till, tas emot, eller behandlas av Leverantören.

Beefinans kan på inget sätt hållas ersättningsansvarig för förhållanden och/eller avtal som ingåtts mellan Användaren och Leverantören. Detta gäller också vid händelse att låneerbjudandet eller låneavtalet är förmedlat genom Beefinans's platform